Verkkokurssi Business Finlandin rahoituksella?

Voisitko saada ulkopuolista rahoitusta verkkokurssi-ideasi toteuttamiseen?

Monet coachit ja valmentajat pohtivat tuotekehitystä etenkin näin koronavirusepidemian aikaan, kun kalenteri on tyhjillään, ja aikaa olisi käytettäväksi  johonkin liiketoimintaa edistävään. Ehkä sinäkin monien muiden lailla haaveilet oman verkkokurssiliiketoiminnan aloittamisesta, mutta teknologia- ja muut kustannukset ja työ hirvittävät? Kurssin sisällön tuottaminen maksaa usein ”vain” aikaa – mikä ei sekään ole ilmaista – mutta kustannuksia koituu väistämättä kurssialustan ja verkkokaupan rakentamisesta, mikäli haluat ylläpitää kursseja omalla WordPress-sivustollasi. Jos taas valitset kurssialustaksesi ulkopuolisen verkkopalvelun, joudut maksamaan jatkuvia kuukausimaksuja sen käytöstä. Tämä ei ole houkutteleva vaihtoehto, ellet ole jo työhön ryhtyessäsi aivan varma, että kurssisi myy heti niin paljon, että näitä kuukausimaksuja on järkevää maksaa. Kannattaa siis tutkia, olisiko kurssissasi ainesta innovaatioseteliprojektiksi!

Täyttääkö ideasi ja yrityksesi innovaatiosetelin myöntämisedellytykset?

Business Finland voi myöntää 4000 euron suuruisen innovaatiorahan mikro- ja pk-yrityksille sellaisen uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, jolla on kansainvälistä potentiaalia. Omavastuuosuus on 1000 euroa. Innovaatioraha on käytettävä ulkopuolisen palvelun hankkimiseen ja syntyvä tuote voi olla vaikkapa uusi verkkokurssi. Rahoituksen saamiseksi on tärkeää, että kurssi on itsenäinen tuote, eikä esimerkiksi henkilökohtaista tai muuta valmennusta täydentävä palvelun osa. Rahoitusta ei myöskään myönnetä jo olemassa olevan kurssin jatkokehitystyöhön.

Kurssia ei tarvitse rakentaa suoraan kansainvälisille markkinoille, vaan usein innovaatioseteliprojekteissa luodaan suomenkielinen kurssi, jonka menestymismahdollisuuksia tutkitaan kotimaassa ennen kuin päätetään kansainväliseen myyntiin tarkoitetun version tuottamisesta. Innovaatiorahoitusta haettaessa kurssin kansainvälinen potentiaali on kuitenkin pystyttävä perustelemaan ja sinulla tulee olla kansainvälistymissuunnitelma.

Jos sinulla on Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka luottoluokitus on vähintään A ja jolla ei ole verovelkaa, voit hakea innovaatioseteliä kurssi-ideasi toteuttamiseen.

Innovaatioseteli on ns. de minimis -avustusta. Jos olet aikaisemmin saanut muuta de minimis -tukea, sinun tulee tarkistaa voitko saada innovaatioseteliä.

Mihin innovaatioseteliä voi käyttää?

Setelillä voidaan kattaa verkkokurssialustaan ja itse kurssin tuottamiseen ja julkaisemiseen liittyviä kustannuksia. Omissa asiakasprojekteissani innovaatiosetelillä rahoitettua palveluita ovat olleet esimerkiksi

  • coaching/sparraus sisältöidean selkeyttämiseksi ja kurssin rajauksen löytämiseksi
  • kurssin sisällön, rakenteen ja toteutustavan suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
  • käsikirjoituksen viimeistely
  • kurssivideoiden luominen – asiakas toimittaa sisällön minulle video- tai audiotiedostoina, joihin teen sopivan grafiikan ja esitysmateriaalin ja luon näistä lopulliset kurssivideot
  • kurssiin mahdollisesti sisältyvien pohdinta- tai monivalintatehtävien suunnittelu ja laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa
  • ladattavien tehtävä- ja työkirjojen suunnittelu ja rakentaminen
  • kurssialustan asentaminen asiakkaan WordPress-sivuille tai uudelle, vain tätä tarkoitusta varten hankitulle domainille & tarvittavat määrittelyt ja asetukset. Käytän LifterLMS-verkkokurssialustaa sekä omien kurssieni että asiakkaiden verkkokurssiprojektien toteutuksessa.
  • verkkokurssin rakentaminen ja järjestelmän testaus.

Asiakkaan maksettavaksi jää tällöin omavastuuosuuden lisäksi  ainoastaan verkkokaupan ja myyntisivun rakentamisen työ tai kustannukset sekä olemassa oleville nettisivuille mahdollisesti tarvittavat tekniset muutostyöt, sillä näitä ei innovaatiosetelillä voi rahoittaa.

Onko sinulla idea verkkokurssiksi ja pohdit, voisitko saada sen toteuttamiseen innovaatiorahoituksen? Soita minulle niin sparraillaan ja mietitään yhdessä! Kun lähdet yhteistyöhön kanssani, autan sinua myös innovaatiosetelihakemuksen laatimisessa niin, että kaikki sen hyväksymisen edellytykset tulee otettua hyvin huomioon. Vastaan myös mielelläni muihin oman verkkokurssisi toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja esittelen tähän mennessä asiakkaille toteuttamiani kursseja, jotta saat hyvän käsityksen siitä millainen sinunkin kurssistasi voisi tulla. Ollaan yhteydessä!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top