Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä artikkeleita

Verkkokurssi Business Finlandin rahoituksella?

Voisitko saada ulkopuolista rahoitusta verkkokurssi-ideasi toteuttamiseen?

Monet coachit ja valmentajat pohtivat tuotekehitystä etenkin näin koronavirusepidemian aikaan, kun kalenteri on tyhjillään, ja aikaa olisi käytettäväksi  johonkin liiketoimintaa edistävään. Ehkä sinäkin monien muiden lailla haaveilet oman verkkokurssiliiketoiminnan aloittamisesta, mutta teknologia- ja muut kustannukset ja työ hirvittävät? Kurssin sisällön tuottaminen maksaa usein ”vain” aikaa – mikä ei sekään ole ilmaista – mutta kustannuksia koituu väistämättä kurssialustan ja verkkokaupan rakentamisesta, mikäli haluat ylläpitää kursseja omalla WordPress-sivustollasi. Jos taas valitset kurssialustaksesi ulkopuolisen verkkopalvelun, joudut maksamaan jatkuvia kuukausimaksuja sen käytöstä. Tämä ei ole houkutteleva vaihtoehto, ellet ole jo työhön ryhtyessäsi aivan varma, että kurssisi myy heti niin paljon, että näitä kuukausimaksuja on järkevää maksaa. Kannattaa siis tutkia, olisiko kurssissasi ainesta innovaatioseteliprojektiksi!

Täyttääkö ideasi ja yrityksesi innovaatiosetelin myöntämisedellytykset?

Business Finland voi myöntää 4000 euron suuruisen innovaatiorahan mikro- ja pk-yrityksille sellaisen uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen, jolla on kansainvälistä potentiaalia. Omavastuuosuus on 1000 euroa. Innovaatioraha on käytettävä ulkopuolisen palvelun hankkimiseen ja syntyvä tuote voi olla vaikkapa uusi verkkokurssi. Rahoituksen saamiseksi on tärkeää, että kurssi on itsenäinen tuote, eikä esimerkiksi henkilökohtaista tai muuta valmennusta täydentävä palvelun osa. Rahoitusta ei myöskään myönnetä jo olemassa olevan kurssin jatkokehitystyöhön.

Kurssia ei tarvitse rakentaa suoraan kansainvälisille markkinoille, vaan usein innovaatioseteliprojekteissa luodaan suomenkielinen kurssi, jonka menestymismahdollisuuksia tutkitaan kotimaassa ennen kuin päätetään kansainväliseen myyntiin tarkoitetun version tuottamisesta. Innovaatiorahoitusta haettaessa kurssin kansainvälinen potentiaali on kuitenkin pystyttävä perustelemaan ja sinulla tulee olla kansainvälistymissuunnitelma.

Jos sinulla on Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka luottoluokitus on vähintään A ja jolla ei ole verovelkaa, voit hakea innovaatioseteliä kurssi-ideasi toteuttamiseen.

Innovaatioseteli on ns. de minimis -avustusta. Jos olet aikaisemmin saanut muuta de minimis -tukea, sinun tulee tarkistaa voitko saada innovaatioseteliä.

Mihin innovaatioseteliä voi käyttää?

Setelillä voidaan kattaa verkkokurssialustaan ja itse kurssin tuottamiseen ja julkaisemiseen liittyviä kustannuksia. Omissa asiakasprojekteissani innovaatiosetelillä rahoitettua palveluita ovat olleet esimerkiksi

  • coaching/sparraus sisältöidean selkeyttämiseksi ja kurssin rajauksen löytämiseksi
  • kurssin sisällön, rakenteen ja toteutustavan suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
  • käsikirjoituksen viimeistely
  • kurssivideoiden luominen – asiakas toimittaa sisällön minulle video- tai audiotiedostoina, joihin teen sopivan grafiikan ja esitysmateriaalin ja luon näistä lopulliset kurssivideot
  • kurssiin mahdollisesti sisältyvien pohdinta- tai monivalintatehtävien suunnittelu ja laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa
  • ladattavien tehtävä- ja työkirjojen suunnittelu ja rakentaminen
  • kurssialustan asentaminen asiakkaan WordPress-sivuille tai uudelle, vain tätä tarkoitusta varten hankitulle domainille & tarvittavat määrittelyt ja asetukset. Käytän LifterLMS-verkkokurssialustaa sekä omien kurssieni että asiakkaiden verkkokurssiprojektien toteutuksessa.
  • verkkokurssin rakentaminen ja järjestelmän testaus.

Asiakkaan maksettavaksi jää tällöin omavastuuosuuden lisäksi  ainoastaan verkkokaupan ja myyntisivun rakentamisen työ tai kustannukset sekä olemassa oleville nettisivuille mahdollisesti tarvittavat tekniset muutostyöt, sillä näitä ei innovaatiosetelillä voi rahoittaa.

Onko sinulla idea verkkokurssiksi ja pohdit, voisitko saada sen toteuttamiseen innovaatiorahoituksen? Soita minulle niin sparraillaan ja mietitään yhdessä! Kun lähdet yhteistyöhön kanssani, autan sinua myös innovaatiosetelihakemuksen laatimisessa niin, että kaikki sen hyväksymisen edellytykset tulee otettua hyvin huomioon. Vastaan myös mielelläni muihin oman verkkokurssisi toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja esittelen tähän mennessä asiakkaille toteuttamiani kursseja, jotta saat hyvän käsityksen siitä millainen sinunkin kurssistasi voisi tulla. Ollaan yhteydessä!

Miksi coach perusti Verkkokurssiakatemian?

Olen business- ja uracoach, ja siinä roolissa olen auttanut johtajia ja esimiehiä, asiantuntijoita ja yrittäjiä hyvin monenlaisissa työelämän käänteissä ja haasteissa jo vuodesta 2008. Jos osaamisen arvoa mitataan sillä, kuinka paljon hyvää sillä voi saada aikaan muiden ihmisten elämässä ja minusta tämä on loistava mittari coaching-taito on arvokkainta osaamistani. Omalta kannaltani se on luovaa, haastavaa, antoisaa ja erittäin merkityksellistä työtä. Minulla ei ole siis aikomustakaan luopua coachingista, vaan se jatkuu Neovolentian puolella edelleen.

Mutta, mutta… siitä asti, kun perustin Neovolentian ja aloitin toimintani coachina, olen aina silloin tällöin kokenut eräänlaista toteutumispuutosta – tunnetta siitä että heitän liikaa osaamista ja arvoa hukkaan jos keskityn yksinomaan coaching-työhön. Minullahan on takanani 23 vuoden rupeama ICT-maailman moninaisissa rooleissa ja sen myötä valtava määrä osaamista, josta voisi hyvinkin olla hyötyä muillekin. 

Kun nyt muutaman viime vuoden aikana olen coaching-työni ohella suunnitellut ja toteuttanut WordPress-sivuja itselleni ja muille, tehnyt muutaman oman verkkokurssin ja auttanut muitakin yrittäjiä heidän vastaavissa hankkeissaan, olen havainnut, että näissä projekteissa taitoni pääsevät erinomaisen monipuolisesti hyötykäyttöön. Sekä tiiviiden ja selkeiden ohjeiden ja koulutusmateriaalien että maalailevamman markkinointitekstin kirjoittaminen, kouluttaminen, visuaalinen suunnittelu, markkinointi ja käytettävyyssuunnittelu ovat kaikki opiskelun ja työtehtävien myötä osaamispankkiini kasautuneita taitoja, joita verkkokurssien tekemisessä tarvitaan. Eikä coaching-osaaminen ole tarpeetonta tässäkään roolissa! Sen avulla pystyn auttamaan asiakasta tunnistamaan ja haastamaan haitallisia uskomuksiaan, tekemään viisaita valintoja ja löytämään selkeyttä tekemiseensä.

Tässähän toteutuu työelämän tarkoitus, joka omasta mielestäni on se, että

TYÖELÄMÄN TARKOITUS = se, että tuottaa arvoa muille tekemällä asioita, joissa on hyvä ja joista nauttii – ja saa työssään käyttää kaikkia kykyjään, vahvuuksiaan ja osaamistaan mahdollisimman monipuolisesti.  Jatkuva uuden oppiminen on mahtava bonus!

verkkokurssin-rakentaminen

Millaisia vaiheita verkkokurssin rakentamiseen sisältyy?

Verkkokurssin rakentaminen on monivaiheinen projekti. Tällä videolla esittelen äskettäin julkaistun “Viisi askelta työnhaussa menestymiseen” -verkkokurssin luontiprosessin, jossa asiakkaana oli InCoaching Oy:n Pilvi Nybom. Ehkä saat tästä vähän vinkkejä myös oman verkkokurssisi suunnitteluun!

 

Todellisuudessa projekti ei suinkaan ollut näin suoraviivainen, vaan eri vaiheita tehtiin osittain päällekkäin, eikä niiden järjestyskään ollut niin selkeä kuin videolla esitetty. Projekti kesti kaikkineen noin neljä kuukautta – toki välissä oli joulu ja uusivuosi lomineen, ja välillä sekä Pilvillä että minulla oli muuta tekemistä.

Asiakaspalautteen perusteella (ja sehän on paras mittari kurssin laadusta) tämä projekti onnistui todella hienosti. Onnistumisen tärkeimmät “salaisuudet” asiakaskommenttien perusteella ovat

  • keskittyminen asiaan – tähän paneuduimmekin kurssin tekovaiheessa todella huolellisesti ja siivosimme kaiken tarpeettoman pois sisällöstä
  • huolellisesti suunnitellut tehtävät, joiden myötä osallistujan materiaalipankki ja osaaminen kasvavat vaiheittain kohti timanttisia työnhakuvalmiuksia.

Myös kurssin ulkoasu on saanut paljon kiitosta, ja visuaalinen selkeys onkin laadukkaan verkkokurssin tärkeä elementti.

Haluatko keskustella siitä, miten voisimme yhdessä toteuttaa sinun verkkokurssihaaveesi? Ota yhteyttä – autan mielelläni!

Scroll to Top